1399/2/17 چهارشنبه در پیامی صورت گرفت: مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان در پیامی درگذشت مادر شهید همایون حبیبی  کتابدار کتابخانه های عمومی را تسلیت گفت به گزارش اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان، متن پیام منصورکوهی رستمی، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان برای درگذشت مادر شهید همایون حبیبی بدین شرح است:
مرزهای هویت تاریخی ما را، انسان هایی با خون و قلم پاس داشته اند که معراجشان دامان مادرانی سرکشیده با آسمان بی کران ایثار و ادب بود؛ آنهایی که فرزندان خود را با کلمه سیراب می کردند و عالی ترین مفاهیم حیات را در گوش جانشان زمزمه می نمودند تا به وقت آزمون شرف، جام شهادت را لاجرعه سرکشند.
خبر آمد که یکی از این بانوان راست قامتان، حاجیه خانم فاطمه احمدی، بار سفر بسته و حیات مادی را ترک کرده و به ابدیت پیوسته.
مجموعه ی کتابخانه های عمومی استان خوزستان، مفتخر بود به نسبتی که با این عزیز سفر کرده داشت و آن فرزند گرانقدرشان، شهید همایون حبیبی، بود؛ شهید اهل کتاب و کلمه، شهید کتابدار.
از آدمی نه نام نیک، که عمل نیک می ماند و چه اثری ماندگارتر از تربیت انسانی که رسالت عالی خود را با کتاب پیش برد و با خون امضا کرد.
ضمن عرض تسلیت به خانواده ی آن مرحومه، امیدوارم تداوم حیات این مادر عزیز، در جوار رحمت حق و حضور در بزم شهیدانه فرزند خویش، اسباب تسلای خاطر بازماندگان باشد و آرامش و اطمینان روح آن سفر کرده، رایحه صبر بر جان ایشان نازل کند.
 
بيشتر
 [PageVisit]