1397/8/22 سه‌شنبه در هفته کتاب و کتابخوانی صورت پذیرفت؛ برگزاری مسابقه نقاشی در کتابخانه عمومی شهدای زرگان اهواز مسئول کتابخانه عمومی شهدای زرگان از برگزاری مسابقه نقاشی ویژه هفته کتاب در این کتابخانه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان، مریم جعفری، مسئول کتابخانه عمومی شهدای زرگان گفت: مسابقه نقاشی ویژه هفته کتاب با حضور اعضا کودک فعال، در این کتابخانه برگزار شد.

وی هدف از انجام این برنامه را شناساندن بیشتر کتابخانه به کودکان و نوجوانان و تشویق و ترغیب آن ها به مطالعه و انس با کتاب عنوان کرد.

جعفری بیان داشت: کودکان شرکت کننده در این مسابقه گوشه هایی از خاطرات خود از کتاب و کتابخانه را به صورت نقاشی ترسیم کردند.

مسئول کتابخانه عمومی شهدای زرگان تصریح کرد: در پایان به 3 نفر از دانش آموزانی که نقاشی بهتری را از کتاب و کتابخانه به تصویر کشیدن جوایزی اهدا شد.

بيشتر
 [PageVisit]