1
اخبار
تصاویر
کتابخانه ها
معرفی شهرستان
در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی :
نشست شعرخوانی کتاب«پنجره های آسمان» ویژه نوجوانان درکتابخانه عمومی مهدیه شهرزهره برگزار شد.
در کتابخانه عمومی شهید مدرس هندیجان صورت گرفت:
مسابقه نقاشی با محوریت نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در بخش کودک کتابخانه عمومی شهید مدرس هندیجان برگزار شد.
در راستای نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی صورت گرفت:
نشست معرفی کتاب «کبوتر ها و آهوها» در راستای نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی شهید مدرس هندیجان برگزار شد.
با محوریت نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد:
اولین جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی هندیجان با محوریت نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد.
در راستای ترویج فرهنگ رضوی صورت پذیرفت:
میز نمایش کتاب های نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی شهید مدرس هندیجان برپا شد.
در راستای نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی:
نشست معرفی کتاب«راز آن بوی شگفت» در راستای نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی شهید مدرس هندیجان برگزار شد.
همزمان با انتشار فراخوان نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی؛
همزمان با آغاز نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی اولین کمیته  اجرایی کتابخانه های عمومی استان خوزستان تشکیل شد.
رئیس کمیته کتابخانه های عمومی ایفلا؛
جان ریچارزد در گفتگو با روابط عمومی نهاد با استقبال از ایده برگزاری جشنواره قصه گویی، گفت: قدرت کتاب با قصه گویی افزایش می یابد و لازم است کتابداران در این زمینه رقابت کنند؛ این کار خلاقانه، یکی از ایده هایی است که با خود به استرالیا می برم.
با همت کتابخانه عمومی فارابی؛
در این نشست شرکت کنندگان شش عنوان کتاب از منابع هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی به اشتراک گذاشته شد.
با محوریت جشنواره کتابخوانی رضوی؛
این نشست فرصتی برای همدلی و انسجام بیشتر مردم در ترویج فرهنگ کتابخوانی است که با هدف اشاعه فرهنگ رضوی و معرفی کتاب های هشتمین جشنواره رضوی در بود.
در راستای ترویج فرهنگ جشنواره کتابخوانی رضوی برای کودکان صورت گرفت:
این نشست در بخش کودک کتابخانه عمومی شهید مدرس هندیجان و با حضور کودکان و خانواده های آن ها برگزار شد.
با معرفی ۴ اثر؛
کتاب های «از خودم سوال می کنم»، «بازی های شاد و تأثیرگذار»، «برگ اضافی» و «سلام روباه قرمز» به عنوان منابع طرح کتاب خوان تیرماه ۱۳۹۷ معرفی شد.
با همت کتابخانه عمومی فارابی؛
در این نشست شرکت کنندگان شش عنوان کتاب از منابع هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی به اشتراک گذاشته شد.