1398/10/17 سه‌شنبه  در راستای همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی فراخوان ملی «پویش کتابخانه اجتماعی من» منتشر شد فراخوان ملی «پویش کتابخانه اجتماعی من»  در راستای همایش ملی انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران منتشر شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان، منصور کوهی رستمی، دبیر اجرایی همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌ های عمومی از انتشار فراخوان ملی «پویش کتابخانه اجتماعی من» خبر داد.

 کوهی رستمی عنوان داشت: انجمن ارتقای کتابخانه ‌های عمومی ایران از اوایل سال 98 برگزاری همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه ‌های عمومی را در دستور کار خود قرار داد  بخش های مختلفی را نیز در کنار این همایش ملی ایجاد کرد که از جمله این بخش ها، پویش کتابخانه اجتماعی من است. این پویش تأثیر کتابخانه‌ های عمومی را به صورت عملی بر کارگردها و فرصت‌ های اجتماعی نشان خواهد داد.

 وی با بیان اینکه مستندسازی تجربه‌ های کتابداران و اعضای کتابخانه عمومی در این حوزه بسیار راهگشا خواهد بود، گفت: در این پویش از اساتید، کتابداران و اعضای کتابخانه‌ های عمومی خواسته شده است تا فیلم ‌های کوتاه یک دقیقه‌ ای برای معرفی خدمات اجتماعی کتابخانه یا انتظارات خود از یک کتابخانه اجتماعی را ارسال کنند.

 رستمی افزود: علاقه مندان میتوانند در سه سطح اساتید، دانشجویان، کتابداران و اعضای کتابخانه های عمومی در این پویش شرکت و فیلم های خود تا 15 اسفند 98 را به نشانی الکترونیکی همایش به آدرس hamayesh.ipla@gmail.com یا در شبکه های اجتماعی در سایت همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی به آدرس www.hamayesh.ipla.ir ارسال نمایند.

وی افزود: محورهای پویش بر اساس محورهای موضوعی همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی است. به ده نفرازبرگزیدگان این پویش در زمان اختتامیه برگزاری همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.
 

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 60