1398/8/12 يكشنبه به همت کتابخانه عمومی شهدای بیدروبه اندیمشک؛ دبیرستان 9 دی میزبان نشست کتابخوان شد به همت کتابخانه عمومی شهدای بیدروبه نشست کتابخوان مدرسه ای در دبیرستان 9 دی اندیمشک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي خوزستان، به همت کتابخانه عمومی شهدای بیدروبه نشست کتابخوان مدرسه ای در دبیرستان 9 دی  اندیمشک برگزار شد.

رویا نظری، مسئول کتابخانه عمومی شهدای بیدروبه گفت:دنیای بزرگ کتاب و کتابخوانی به گروه خاص و ویژه ای تعلق نداشته و هر فرد باید با کتاب زندگی کند و مطالعه و کتابخوانی باید بعنوان یک نیاز اساسی و دائمی و روزانه در میان عموم رایج شود.

در این نشست پنج  نفر از دانش آموزان پایه ی دوم راهنمایی، کتاب های  «110داستان دوران جوانی امیرالمؤمنین امام علی (ع)» با گردآوری دفتر مشاوران رئیس سازمان صدا و سیما در امور نوجوانان، توسط فاطیما رضایی؛ «جوان و آرامش» نوشته ی محمد سبحانی نیا، توسط ریحانه حاجی پور؛ «دکان های کاغذی» نوشته ی علی محمد هوشیار، توسط شیوا هکی؛ «شگفتی های ذهن و حافظه» نوشته ی الکساندررومانوویچ، توسط کوثر قلاوند؛ «رازهای نماز» نوشته ی عبدالله جوادی آمل،  توسط زهرا پورمراد معرفی و با حاضرین به اشتراک گذاشته شد.

بيشتر
 [PageVisit]