1398/7/15 دوشنبه به مناسبت هفته جهانی سالمندان؛ همایش »سلامت جسم و روان در دوره سالمندی» در کتابخانه عمومی شهید مطهری رامشیر برگزار شد همزمان با روز جهانی سالمند و به منظور توانبخشی و ارتقای کیفیت زندگی سلامندان، همایش «سلامت جسم و روان در دوره سالمندی» در کتابخانه عمومی شهید مطهری رامشیر برگزار شد

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي خوزستان، همزمان با روز جهانی سالمند و به منظور توانبخشی و ارتقای کیفیت زندگی سلامندان، همایش «سلامت جسم و روان در دوره سالمندی» با همکاری شورای سالمندان در کتابخانه عمومی شهید مطهری رامشیر برگزار شد

حیدر حیدری، رئیس اداره کتابخانه های عمومی رامشیر با بیان اینکه توجه به قشر سالمند ضروری است گفت: با برگزاری این همایش سعی بر این بود که با همکاری شورای سالمند، آموزش های لازم جهت برخورداری از زندگی سالم را به سالمندان آموزش داده شود.

فاطمه انوری، مشاورخانواده شبکه بهداشت رامشیر با ارائه نکات آموزشی، از سالمندان خواست به سبک زندگی سالم روی آورند و پیشگیری از بیماری های روحی و جسمی را در اولیت خود قرار دهند.

وی اضافه کرد: جمعیت سالمندی کشور به سرعت رو به افزایش است. سالمندی الزاما ناتوانمندی نیست فقط یک رقم است، سن بالای ۶۰ سال را سازمان بهداشت جهانی سن سالمندی تعریف کرده است و بر این اساس سالمند جوان،  میانسال و کهنسال رده بندی می شود.

بيشتر
 [PageVisit]