1398/8/12 يكشنبه در کتابخانه عمومی شهدای بیدروبه برگزار شد؛ نشست کتابخوان در مدرسه «مکتب الزهرا» اندیمشک نشست کتابخوان در مدرسه «مکتب الزهرا» توسط کتابخانه عمومی شهدای بیدروبه اندیمشک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي خوزستان،نشست کتابخوان در مدرسه ابتدایی دخترانه«مکتب الزهرا» توسط کتابخانه عمومی شهدای بیدروبه اندیمشک برگزار شد.

رویا نظری،مسئول کتابخانه عمومی شهدای بیدروبه گفت:مهمترین هدف از برگزاری این نشست، تشویق و ترغیب کودکان به مطالعه و افزایش دانش، آگاهی افراد  تنها از طریق مطالعه میسر می شود.

در این نشست شش نفر از دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی به معرفی کتاب های«مدرسه دوست داشتنی من» نوشته ی مایکلین ماندی،توسط مبینا قلاوند؛ «هشت قصه از امام جواد (ع)» نوشته ی حسین فتاحی، توسط عسل میرچناری؛«مامان بزی پشت در است» نوشته ی علی اصغر سید آبادی، توسط آتنا فتحی؛«مردی که از بازار گذشت»نوشته ی مژگان شیخی، توسط مهدیه شهاوند؛ «آدم برفی گمشده» نوشته ی داوود غفار زادگان، توسط کیانا جواد بهاروند؛ «اردک و غاز به سفر می روند» نوشته ی تد هیلز،توسط فاطمه بارانی پرداختند.

در پایان این نشست، کتابها به دانش آموزان علاقمند به کتاب خوانی امانت داده شد.

بيشتر
 [PageVisit]