1398/8/14 سه‌شنبه به مناسبت روز دانش آموزصورت پذیرفت؛ نشست قصه گویی کتاب «سام و حیوان خانوادگی اش» در کتابخانه عمومی شهید مدرس هندیجان نشست قصه گویی کتاب «سام و حیوان خانوادگی اش» به مناسبت روز دانش آموز در دبستان شاهد شهید فهمیده توسط کتابخانه عمومی شهید مدرس هندیجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان، نشست قصه گویی کتاب «سام و حیوان خانوادگی اش»نوشته سانجیا بهادر به مناسبت روز دانش آموز در دبستان شاهد شهید فهمیده توسط کتابخانه عمومی شهید مدرس هندیجان برگزار شد.

منا غلامی زاده، کتابدار کتابخانه عمومی شهید مدرس هندیجان هدف از برگزاری چنین نشستی را توسعه و ترویج فرهنگ غنی کتابخانه و به چالش کشیدن ذهن خلاق کودکان مخاطب دانست و گفت: این کتاب به منظور ارتقای مهارت های زندگی برای کودکان است و با استفاده از زبانی استعاری و کودکانه به موضوع خشم و چگونگی کنترل آن برای کودکان می پردازد.

بيشتر
 [PageVisit]