1398/10/24 سه‌شنبه در کتابخانه عمومی دکتر پاشا دزفول برگزار شد؛ کلاس آموزشی «بررسی شیوه های حل تعارض میان زوجین» کلاس آموزشی «بررسی شیوه های حل تعارض میان زوجین» در کتابخانه عمومی دکتر پاشا دزفول برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان، کلاس آموزشی «بررسی شیوه های حل تعارض میان زوجین» با همکاری بخش خصوصی در کتابخانه عمومی دکتر پاشا دزفول برگزار شد.

محبوبه دلپسند،  مسئول کتابخانه عمومی دکتر پاشا دزفول گفت: امروزه ما به عنوان یک پایگاه اجتماعی و فرهنگی می توانیم در قالب برنامه های کتاب محور با همکاری مراکز خاص، اطلاعات مورد نیاز مراجعین  را فراهم کنیم.

وی افزود: به منظور ارائه آگاهی و اطلاعات لازم در زمینه افزایش مهارت های مذاکره و حل تعارض در زندگی زوجین و ارائه راه کارهای دوام زندگی جلسه ای در این کتابخانه برگزار شد.

مسئول کتابخانه عمومی دکتر پاشا یادآور شد: در این جلسه فردین مرادی منش، روانشناس به بیان علت های تعارض میان زوجین، کنترل هیجانات منفی مخرب و سپس به ارائه راه کارهای حل این تعارضات به شیوه درست و منطقی پرداختند.

در پایان جلسه به پرسش های حاضران پاسخ داده شد.

بيشتر
 [PageVisit]