1398/7/14 يكشنبه در کتابخانه عمومی  بوستان شیبان برگزار شد؛  کارگاه «اصول راه اندازی یک کسب و کار موفق» کارگاه «اصول راه اندازی یک کسب و کار موفق» در کتابخانه عمومی بوستان شیبان شهرستان باوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان، کارگاه «اصول راه اندازی یک کسب و کار موفق» در کتابخانه عمومی بوستان شیبان شهرستان باوی برگزار شد.

 ابراهیم بوعذار، مسئول کتابخانه عمومی بوستان هدف از برگزاری  این  کارکاه  را کمک به بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی و اشتغال جوانان جهت ورود به بازار کارعنوان کرد و گفت: در این کارگاه هاشم میاحی، کارشناس و مشاور کسب و کار مطالب و آموزش‌هایی درخصوص خودباوری و شناسایی توانمندی‌ها و علایق، مفاهیم مقدماتی کارآفرینی، مسئولیت پذیری، شناخت فرصت‌ها، بازاریابی، تبلیغات، فعالیت‌های تیمی و کارگروهی به شرکت کنندگان ارائه دادند.

گفتنی است سلسله کارگاه های مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی هرماه در کتابخانه عمومی بوستان با موضوعات مختلف  برگزار می شود.

بيشتر
 [PageVisit]