1
نشست کتابخوان مدرسه ای کتابخانه عمومی شهید مدنی آغاجاری
در دبستان پسرانه شهید رجائی صورت پذیرفت؛ نشست کتابخوان مدرسه ای کتابخانه عمومی شهید مدنی آغاجاری نشست کتابخوان مدرسه ای کتابخانه عمومی شهید مدنی آغاجاری با حضور جمعی از دانش آموزان دبستان پسرانه شهید رجائی، در این مدرسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان، نشست کتابخوان مدرسه ای کتابخانه عمومی شهید مدنی آغاجاری با حضور جمعی از دانش آموزان در دبستان پسرانه شهید رجائی برگزار شد.

حنا ربیعی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی آغاجاری هدف از اجرای این نشست را تشویق دانش آموزان به مطالعه و معرفی کتاب های جذاب و مفید و در راستای آن معرفی کتابخانه عنوان کرد و گفت:  مطالعه به دانایی انسان افزوده می شود و پنجره ای تازه رو به افق می گشاید.

در این نشست کتابهای «مادر مسیحی من » نوشته مجید ملا محمدی  توسط هادی شیراوی؛ «نهنگ کوچک » نوشته آن مک گاورن توسط مهدی مجدم ؛ «پشت یک لبخند» نوشته بیوک ملکی توسط ابوالفضل دریس مفرد ؛   و کتاب «داستان های کوتاه از سری کتاب های انار» نوشته منیره رحمن نژاد توسط میعاد منصوری با انش آموزان به اشتراک گذشته شد.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 354