1
نشست جمع‌خوانی کتاب«شنگال» درکتابخانه عمومی مهدیه

نشست جمع‌خوانی کتاب«شنگال» درکتابخانه عمومی مهدیه

نشست جمع‌خوانی کتاب«شنگال» درکتابخانه عمومی مهدیه

نشست جمع‌خوانی کتاب«شنگال» درکتابخانه عمومی مهدیه
در راستای جذب کودکان به کتابخوانی : نشست جمع‌خوانی کتاب«شنگال» درکتابخانه عمومی مهدیه شهرزهره برگزار شد نشست جمع خوانی کتاب«شنگال» نوشته کیو مکلیر درکتابخانه عمومی مهدیه شهر زهره هندیجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي خوزستان، فاطمه شولی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی هندیجان ازبرگزاری نشست جمع خوانی کتاب«شنگال» نوشته کیو مکلیر ترجمه زهره پریرخ ویژه کودکان در کتابخانه عمومی مهدیه شهرزهره هندیجان خبر داد.

شولی هدف از برگزاری چنین نشستی را انس کودکان با کتاب و ارتباط بیشتر کودک با دنیای کتاب در خلال باور داشتن به تفاوت های میان کودکان دانست  و گفت: کتاب "شنگال"در برگیرنده موضاعاتی همچون هویت فردی ،احترام و پذیرش تفاوت ها است که در قالب داستانی جذاب و خواندنی در اختیار کودکان گروه سنی «ب و ج» قرار گرفته است .

 وی گفت: شنگال نه قاشق است و نه چنگال ،اما کمی از هر دو آنهاست .او می خواهد بداند که آیا جایی سر میز دارد یا خیر ،بنابر این تلاش می کند که شبیه پدر و مادرش شود اما این کار فایده ای ندارد. کودکان با مطالعه این کتاب به باورهایی درباره تفاوت های خود با دیگران و دلایل آن خواهند رسید .

 
تعداد بازديد اين صفحه: 211