1
1

2

32
با همت کتابداران کتابخانه عمومی مستجاب الدعوه خرمشهر؛ چهارمین نشست کتابخوان مدرسه ای خرمشهر در دبستان دخترانه عمار چهارمین نشست کتابخوان مدرسه ای اداره کتابخانه های عمومی خرمشهر در سال جاری با حضور دانش آموزان و معلمان در دبستان دخترانه عمار این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان؛ کتابداران کتابخانه عمومی مستجاب الدعوه خرمشهر چهارمین نشست کتابخوان مدرسه ای خرمشهر در دبستان دخترانه عمار این شهرستان برگزار به نقل از اداره کتابخانه های عمومی خرمشهر؛کتابداران کتابخانه عمومی مستجاب  الدعوه خرمشهر با حضور در دبستان دخترانه عمار و با همکاری مدیریت آموزشگاه این نشست را  برگزار کرد در این نشست تعداد پنج  نفر از کتابخوانان دانش آموز دختر، و یکی از دبیران مدرسه به معرفی خوانده های خود پرداختند که عبارتند از کتاب  انتظارهای کودکان از مادران و پدران چیست؟ نوشته: احمد به پژوه/ ارائه شده توسط رمله عرفی نژاد دبیرمدرسه /کتاب :حضرت ایوب  نوشته   حسین فتاحی/ارائه شده توسط رقیه صباحی پور ، دانش آموز / کتاب  بوبی سگ نگهبان نوشته مرضیه جوکار/ ارائه شده توسط شیدا ناصری زاده دانش آموز/کتاب  دروغ گویی نوشته بری جوی/ ارائه شده توسط رقیه  تمیمی زاده  ،دانش آموز/کتاب حضرت یونس (ع) نوشته : عزت سنایی راد/ ارائه شده توسط الهه یوسفی ، دانش آموز/کتاب : خروس و دوست مهربان نوشته شاگا هیراتا / ارائه شده توسط  شیرین حا جیان دانش آموز

درپایان این نشست از معلم و دانش آموزان کتابخوان برگزیده با اهدای لوح سپاس تقدیر و تجلیل شد .

 
تعداد بازديد اين صفحه: 1622