1399/5/26 يكشنبه به میزبانیِ اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان برگزار شد: نشست شعرخوانی «همآوایی شاعران از خزر تا کارون» نشست شعرخوانی مشترک شاعران خوزستان و گیلان، در صفحه مجازی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان، نشست شعرخوانی «هماوایی شاعران از خزر تا کارون» با محوریت شعرخوانی شاعرانی از خوزستان و گیلان،منصور کوهی رستمی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان؛ نغمه مستشار نظامی، دبیر محافل ادبی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، شاعران، کتابداران و علاقه‌مندان به ادبیات به صورت مجازی برگزار و از طریق صفحه اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان در شبکه اجتماعی اینستاگرام پخش شد.
در ابتدا مرضیه فرمانی، دبیر محافل ادبی کتابخانه های استان گیلان و فردین کوراوند، دبیر محافل ادبی کتابخانه های خوزستان به تشریح بخشی از فعالیت های این محافل پرداختند و بر لزوم گسترش فعالیت های مشترک این محافل در سطح کشوری تأکید کردند. 
در ادامه علیرضا شکرریز، وحید کیانی، ندا قنبری، نسیم مکتبی، ایرج عسکری و علی آقاجری از خوزستان و آنیتا قربانعلی زاده، آرش واقع طلب، سعید واقع طلب، صدیقه کشتکار، محمد میرزازاده و امیررضا ستایش از گیلان به شعرخوانی پرداختند.
در این رویداد ادبی که به میزبانی و ابتکار محفل ادبی دکتر قیصر امین‌پور خوزستان و با مشارکت محفل ادبی دکتر معین استان گیلان برگزار شد علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز بعنوان مخاطب در این برنامه حضور داشت. 
گفتنی است، محفل ادبی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان با نام شاعر شهیر معاصر دکتر قیصر امین پور، 8 مرداد ماه با برگزاری نشست شعرخوانی «هماوایی شاعران از خزر تا کارون» آغاز به کار کرد.
 [PageVisit]