1399/6/16 يكشنبه به مناسبت ماه محرم؛ نشست تخصصی شعر عاشورایی برگزار شد نشست تخصصی شعرخوانی عاشورایی توسط کتابداران کتابخانه های عمومی آبادان در فضای مجازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های خوزستان، نشست تخصصی شعر خوانی عاشورایی به مناسبت ماه محرم توسط کتابداران کتابخانه های عمومی آبادان در فضای مجازی برگزار شد.
احمد رضا دشت افکن، رئیس اداره کتابخانه های عمومی آبادان گفت: کتابداران آبادانی بر مبنای رسالت دینی و فرهنگی خود، نشست تخصصی شعر خوانی عاشورایی را در فضای مجازی برگزار کردند.
 وی افزود: ماهیّت نهضت امام حسین(ع)، قیام علیه ظلم و ستم است و شیعیان با الگوبرداری از این قیام تاریخی و با توجه به تکالیف الهی نمی توانند نسبت به پدیده ظلم بی تفاوت باشند.
عبدالعباس علیان، دبیر این نشست اظهار داشت: ادبیات عاشورایی یکی از جلوه های ادبیات پایداری محسوب می شود و شعر عاشورایی نیز در همه زبان ها و گویش ها نمود عینی پیدا کرده است.
وی ضمن بررسی پیشینه ی ادبیات عاشورایی در شعر سنتی و معاصر گفت: شاعران با سرودن اشعاری پیرامون اهل بیت علیهم السلام بنیان های فکری و فرهنگی جامعه را تقویت می کنند.
در ادامه این نشست کتابداران آبادانی از جمله محمد علی فرهادی، ناصر دارم، احمد ربیعی، علی نواصری، خدیجه غظنفری، رضیه سعیدیان داودی، فاطمه خالدی زاده و نرگس خاتون بوستانچی زاده پیرامون واقعه عاشورا شعر خوانی کردند.
بيشتر
 [PageVisit]