1399/7/7 دوشنبه رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهبهان خبر داد؛ اهدای 780 نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی بهبهان رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهبهان گفت: از سوی خانواده های شهید مسعود پیشبهار و مرحوم جدبابایی بهبهان 780 نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی بهبهان اهداء شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان، نرگس موقر پور، رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهبهان گفت: از سوی خانواده های شهید مسعود پیشبهار و مرحوم جدبابایی بهبهان با هدف کمک به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ، 780 نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی بهبهان اهداء شد.
وی افزود: خانواده شهید مسعود پیشبهار تعداد هشتاد نسخه کتاب در موضوعات مختلف، به ارزش 15 میلیون ریال به کتابخانه عمومی شهید مسعود پیشبهار اهدا کردند.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهبهان ادامه داد: کتاب‌های اهدایی، غالبا در موضوعات کودک و نوجوان، تعلیم و تربیت، آشپزی، داستان و رمان است.
موقر پور بیان کرد: در راستای اهدا و جذب کتاب در پویش نذر کتاب، با اقدامی نوعدوستی و کمک به نشر فرهنگ کتاب و کتابخوانی، از طرف خانواده مرحوم جدبابایی تعداد700 نسخه کتاب در موضوعات دین، کودک و نوجوان، تعلیم و تربیت، داستان و رمان به کتابخانه اهدا شد.
گفتنی است این خیرین به طور مکرر کتاب به کتابخانه های عمومی اهداء می کنند.
بيشتر
 [PageVisit]