1398/8/6 دوشنبه کتابدار کتابخانه ملاصدرا شهرستان باوی خبر داد؛ نشست معرفی کتاب من مشق شب محمود هستم  در کتابخانه ملاصدرا کتابدار کتابخانه عموی ملاصدرا  شهرستان باوی از برگزاری نشست معرفی کتاب  من مشق شب محمود هستم  و جمع خوانی کتاب الاس افسانه ای خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان؛ سعیده الهایی،کتابدار کتابخانه عمومی ملاصدرای شهرستان باوی از برگزاری نشست معرفی کتاب" من مشق شب محمود هستم  " نوشته  محمد حسین صلواتیان و جمع خوانی کتاب الاس افسانه ای نوشته نجوا عرفانی توسط اعضای کتابخانه در سالن مطالعه این کتابخانه خبر داد.

 سعیده الهایی، کتابدار کتابخانه عمومی ملاصدرا باوی گفت:  کتاب "من مشق شب محمود هستم" ضمن آشنایی مخاطبان با زندگی نوجوان شهید "محمود مهاجر"  از شهدای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، کودکان را با واژه مشق نظامی و کاربرد آن در جنگ و نیز در زمان حال آشنا میکند، این کتاب با نقل گزیده‌ای از سخنان شهید «محمود مهاجر » زینت داده شده است. کتاب "افسانه آلاس"،نوشته نجوا عرفانی  افسانه ای ایرانی درباره سلسله پادشاهی انشان و جنگ شاهزاده‌گان و نیروهای افسانه‌ای با دیوهاست این کتاب توسط نشر منادی ترییت در سال ۱۳۹۲ منتشر شده است.

بيشتر
 [PageVisit]